© Colourbox

Sjekk blod og blodtrykk

Det er alltid lurt å følge med på fettinnholdet i blodet. Derfor bør du med jevne mellomrom sørge for å få målt kolesterolet hos legen. Da vil du samtidig få målt hvor mye triglyserider du har i blodet. Som kolesterol er også triglyserider fettstoffer, og de er en annen indikator på om du befinner deg i risikosonen for å få en blodpropp. Fettinnholdet i blodet er altså en meget viktig indikator, men forskerne har også blitt svært opptatt av å holde øye med blodtrykket.

18. januar 2012

Det er alltid lurt å følge med på fettinnholdet i blodet. Derfor bør du med jevne mellomrom sørge for å få målt kolesterolet hos legen. Da vil du samtidig få målt hvor mye triglyserider du har i blodet. Som kolesterol er også triglyserider fettstoffer, og de er en annen indikator på om du befinner deg i risikosonen for å få en blodpropp. Fettinnholdet i blodet er altså en meget viktig indikator, men forskerne har også blitt svært opptatt av å holde øye med blodtrykket.

Er blodtrykket for høyt, kan det føre til innsnevring av pulsårer og dermed forårsake blodpropp i for eksempel hjertet, eller føre til hjerneblødning eller blodpropp i hjernen. Man regner med at så mange som mellom 1,1 og 1,2 millioner nordmenn har et blodtrykk som ligger så høyt at det utgjør en helserisiko. Dessverre er det svært mange av disse som ikke er klar over det selv fordi de ikke sjekker det. Jevnlig kontroll av blodtrykket vil altså redde liv og forebygge sykdom.

Dette kan du gjøre: Få legen til å måle blodtrykket ditt. Det er faktisk ikke for tidlig når du er i begynnelsen av 30-årene. Det gjelder spesielt hvis du er arvelig belastet. Hvis blodtrykket ligger på rundt 110/80 mmHg, kan du nøye deg med å få sjekket det annethvert år. Er det så høyt som 140/90 mmHg, bør du likevel gå til kontroll én gang i året. Ikke bruk en blodtrykksmåler for hjemmebruk til å konstatere at blodtrykket ikke er for høyt. Målingen hos legen er mer nøyaktig, og legen har et faglig grunnlag for å tolke resultatene. En blodtrykksmåler for hjemmebruk er kun aktuelt hvis legen anbefaler det. I så fall vil vedkommende også gi instrukser om bruk.

Sjekk det dårlige kolesterolet

Når du fyller 40, er det en god anledning til å få målt fettinnholdet i blodet. Legen vil sjekke mengden av det usunne LDL-kolesterolet samt triglyseridnivået og deretter regne ut den totale kolesterolmengden i blodet – det er nemlig ikke alle typer kolesterol som er farlig.

Les også

Kanskje du er interessert i ...

Vi anbefaler

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: