Seks grunner til å være optimist

Ser du optimistisk på livet, vil du blant annet ha et friskere hjerte. Se også fem andre gode grunner til å se lyst på livet.

17. juni 2019

Det kan lønne seg å se glasset som halv fullt i stedet for halvt tomt.

Hvis du har et optimistisk livssyn, vil du sannsynligvis være friskere og leve lenger enn dem som ser pessimistisk på livet.

Forskere har for eksempel vist at et positivt livssyn gir …

Bedre prognose etter en operasjon

I en studie undersøkte forskerne graden av optimisme og pessimisme hos 309 pasienter før de ble hjerteoperert. Forsøkspersonene ble fulgt i seks måneder etter operasjonen, og forskerne kunne se at optimistene ble gjeninnlagt halvparten så mange ganger som pessimistene.

Lavere blodtrykk

I et annet forsøk ble 616 middelaldrende menn, som alle hadde normalt blodtrykk gjennom fire år, undersøkt. Forskerne vurderte graden av optimisme hos den enkelte og sjekket blant annet om det var vanlig med høyt blodtrykk i familien. Forskerne kom til at pessimistene hadde tre ganger så høy risiko for å utvikle høyt blodtrykk som optimistene.

Friskere hjerte

Et positivt livssyn reduserer risikoen for blodpropp og andre livstruende hjerte-karsykdommer. Det viser en studie fra Harvard og Boston hvor forskere fulgte 1306 menn med en gjennomsnittsalder på 61 år. Ti år etter at forsøket startet kunne forskerne konkludere med at den pessimistiske forsøksgruppen hadde dobbelt så høy risiko for å utvikle hjertesykdom som optimistene.

Færre infeksjonssykdommer

I én studie analyserte forskerne personligheten til 193 friske, frivillige forsøkspersoner – og ga dem deretter et virus. De optimistiske forsøkspersonene ble langt mindre syke enn de pessimistiske.

Lengre levetid

Hvis du har et optimistisk syn på livet, lever du også lenger. En amerikansk studie målte helse og grad av optimisme hos 839 personer over en 30-års periode. Her kunne de se at hver gang de fikk ti poeng mer på ”pessimistskalaen”, økte dødlighetsraten med 19 prosent.

En nyere studie viser det samme. Her fulgte man 6959 personer fra de var studenter, og som tok personlighetstester over en periode på 40 år. I forsøket var dødligheten 42 prosent høyere hos de pessimistiske, sammenliknet med de optimistiske forsøkspersonene.

Les også

Kanskje du er interessert i ...

Vi anbefaler

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: