© Valling.com

Hva er fartslek?

Jeg har løpt i noen år, men trenger sårt litt ny inspirasjon. Jeg har hørt om noe som kalles fartslek, men hva er det egentlig?

Fartslek er en treningsform som bryter med de monotone løpeturene slik at du får mer fart i løpingen. Dermed blir du også en raskere og mer effektiv løper. Fartslek er beslektet med intervalltrening, men er ikke like mentalt krevende, nettopp fordi det er en lekende treningsform.

Under fartslek veksler tempoet på løpeturen mellom raske og rolige perioder. Temposkiftene er mer improviserte og kan foregå ved at du for eksempel velger ut et punkt som du spurter frem til. Fartslek er en skånsom måte å trene hardt på og passer godt for begynneren. Her har vi satt opp et fireukers fartslekprogram.

Fartleg - begynder
Mandag Onsdag Fredag
Uke 1 15 min vanlig løping. Hold et jevnt og rolig tempo. Jogg 5 min før 10 min fartslek på tid eller stolpespurter. 12 min vanlig løping. Hold et rolig tempo.
Uke 2 17 min vanlig løping. Hold et jevnt og rolig tempo. Jogg 5 min før 11 min fartslek på tid eller stolpespurter. 14 min vanlig løping. Hold et rolig tempo.
Uke 3 19 min vanlig løping. Hold et jevnt og rolig tempo. Jogg 5 min før 12 min fartslek på tid eller stolpespurter. Jogg 5 min. 10 min fartslek med bakkespurter.
Uke 4 21 min vanlig løping. Hold et jevnt og rolig tempo. Jogg 5 min før 14 min fartslek på tid eller stolpespurter. Jogg 5 min. 10 min fartslek med bakkespurter.

3 slags fartslek

Stolpespurt. Veksle mellom å løpe fort og sakte mellom lyktestolpene.

Bakkespurter. Løp rolig på flat vei og fort når du kommer til en bakke.

Fartslek på tid. Løp fort i to minutter, jogg i to minutter osv. Prøv å klare 6–8 raske perioder.

Les også

Kanskje du er interessert i ...

Vi anbefaler

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: